ความเห็น 3046729

เปลือยความสุข (29) : เรียนพิเศษที่นี่นะลูกเอ๋ย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สี่ซี่

เรียนพิเศษที่บ้านนอก คือการเรียนรู้ฐานรากของชีวิตดีๆ นั่นเอง ครับ