ความเห็น 3046728

เปลือยความสุข (29) : เรียนพิเศษที่นี่นะลูกเอ๋ย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณบทกลอนแห่งชีวิตและกลังใจนะครับ

คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน


ถึงวันนี้ เด็กสองคนโตเป็นหนุ่มแล้ว และก็ยังเต็มไปด้วยความเป็นเด็กอยู่ในทุกๆ จังหวะของชีวิต ซึ่งยังต้องบ่มเลี้ยงให้เท่าทันโลกและสังคม หรือให้เป็นภาระของสังคมให้น้อยที่สุดเท่าที่พึงจะเป็นได้ ครับ