ความเห็น 3046727

เปลือยความสุข (29) : เรียนพิเศษที่นี่นะลูกเอ๋ย

เขียนเมื่อ 

ครับ คุณ Mr.Direct

ผ่านไป 7 ปีแล้ว
กลับมาอ่านวันนี้ ก็ได้ยิ้ม -อบอุ่น....
ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ