ความเห็น


นางสาวหนึ่งนรินทร์ แถมพร

นางสาวหนึ่งนรินทร์ แถมพร 575740591-5

EX-MBA 14 ม.ขอนแก่น กรุงเทพ

The connector + The Maven + The Salesman = The Superman”
  1. Connector ผู้ที่เป็น ผู้ประสานงานสำหรับดิฉันคือ พี่หมู ซึ่งมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เอกสาร ผู้ที่อยู่กับองค์กรมานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในยุคแรกๆ ตั้งแต่ปี 2531 ทำให้พี่หมูเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างดี และเนื่องจากการที่ดิฉันเป็นคนที่ชอบสันโดษ ทำให้รู้จักคนเฉพาะกลุ่มเล็กๆที่เคยพบ หรือร่วมงานกันเท่านั้น ทำให้ในบางครั้งมีปัญหาในการประสานงานว่าในปัญหาเองนี้ต้องประสานงานกับใคร ซึ่งพี่หมูจะคอยช่วยเหลือประะสานงานให้ ทั้งนี้ยังช่วยให้เรารู้จักบุคคลอื่นมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
  2. The Maven ผู้ที่เป็นผู้รู้สำหรับดิฉันคือ พี่นุช มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าของดิฉันอีกลำดับหนึ่ง และทำงานร่วมกับองค์กรมานานกว่า 10 ปี และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปและปรับดิฉันขึ้นมาในตำแหน่งเดิมของพี่นุช ทำให้พี่นุชเป็นผู้ที่มีทักษะในงานที่ดิฉันรับผิดชอบอย่างมาก ทำให้เมื่อดิฉันพบปัญหาอันเนื่องมาจากงาน และดิฉันไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงแบะวิธีแก้ไข ดิฉันสามารถสอบถามหรือขอความช่วยเหลือไปที่พี่นุชได้ และเข้ามาช่วยแก้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะของดิฉันเพิ่มขึ้นไปได้เร็วกว่าการที่เราต้องมาค้นหาสาเหตุและตัด factor ออกทีละตัวจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง
  3. The Salesman ผู้ที่เป็นนักขายสำหรับดิฉันคือ วิช เป็นเพื่อนที่ทำงานในฝ่ายเดียวกัน วิช เป็นคนที่มีความสามารถในด้านของการพูดและโน้มน้ามให้คนอื่นคล้อยตามและทำตามสิ่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี เช่น ในเรื่องการขอความช่วยเหลือจากพนักงานในองค์กร หากเป็นท่านอื่นพูด จะได้รับความช่วยเหลือกลับมาค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการให้วิช เป็นผู้พูดขอความช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งที่วิชได้แบ่งปันในเทคนิคนี้แก่ดิฉัน นั่นคือการลำดับขั้นตอน และการเน้นย้ำในความสำคัญของเรื่องที่เราต้องการสื่อออกไปให้เห็นเป็นรูปธรรมที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย จะทำให้คนฟังทราบความสำคัญและผลกระทบหากไม่ช่วยเหลืออย่างแท้จริง ทำให้ทุกคนเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือหริอปฏิบัติตาม
฿749.00 -0.0%
฿117.00 -45.03%
฿432.00 -52.78%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี