ความเห็น


นายมานพ ทะวัน รหัสนักศักษา 575740587-6 MBA KKU กทม Weekend#14

Team up กับ 3 คนที่ไม่ธรรมดา

1.Connector(ผู้เชื่อมต่อ) คือ คุณอนุสรณ์ เป็นผู้เชื่อมต่อสำหรับการทำงานของผม เนื่องจากผมรับราชการสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน้าที่ส่วนหนึ่งตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการแต่ละแห่ง ดำเนินการกันอยู่ เป็นงานที่ท้าทายต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะสูงในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร การสร้างถนน เขื่อน หรือแม้กระทั่งวัสดุที่ต้องให้ในสำนักงาน การตรวจสอบแต่ละประเภทต้องใช้วิธีการแตกต่างกัน โดยทุกส่วนราชการจะใช้ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นกฎหมายให้ปฏิบัติฉบับเดียวกัน เรียกว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ทั้งนี้ เนื่องจากคุณอนุสรณ์เป็นบุคลากรที่สังกัดสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่โดยตรงด้านการบริหารงานพัสดุของราชการ และเป็นผู้กำกับ ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ท่านจะทราบดีว่าถ้าจะตรวจการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใด ต้องไปปรึกษาหารือกันแผนกใด ซึ่งทำให้การทำงานของผมสามารถบรรลุผลสำเร็จ จนได้แผนงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครอบคลุมทุกประเภท ทำให้ผมได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านการพัสดุในแต่ละประเภท และสามารถปรึกษาหารือได้โดยตลอด นับได้ว่าคุณอนุสรณ์ เป็นผู้เชื่อมต่อ เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผมเสมอมา

2. Maven (ผู้รู้) คือ ครูหนึ่ง เป็นโค้ชกีฬาแบตมินตัน เนื่องจากผมเล่นกีฬาแบตมินตันเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันพุธและวันอาทิตย์ แต่เนื่องจากขาดความรู้ และทักษะในการตีลูกขนไก่และการใช้ไม้แบตได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเทคนิคในการเคลื่อนตัวรับลูก การเสริฟลูกหน้าเนตหลังเนต การตบลูก การหยอดหน้าเนต และเทคนิคอื่น ๆ ที่จำเป็น ครูหนึ่งจึงเป็นผู้ฝึกสอน ที่มอบความรู้ และทักษะในการเล่นกีฬาประเภทนี้ให้แก่ผม จนสามารถพัฒนาตนเองมาแบตมินตันได้ดีขึ้น เพื่อนร่วมทีมและคนอื่น ๆ สังเกตเห็นถึงพัฒนาการของผมในการเล่นกีฬาประเภทนี้ นอกจากนี้ครูหนึ่งยังแนะนำเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประเภทสำคัญ เช่น การเลือกไม้แบตมินตันที่เหมาะกับแรงข้อมือของตัวเรา ซึ่งมีทั้งไม้รุก ไม้หยอด ไม้ตบ เอาไว้แก้สถานการณ์เมื่อต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ และการขึงเส้นเอ็นไม้แบตมินตันที่เหมาะสม ตลอดจนการเลือกรองเท้า เป็นต้น ครูหนึ่ง จึงเป็นบุคคลต้นแบบที่ผมอยากเจริญรอยตามด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ เหล่านี้แก่ผู้อื่น

3. Salesman (นักขาย) คือ ปาริฉัตร เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานที่ผมทำงานอยู่ หน้าที่หลักของปาริฉัตร คือการทำงานด้านเลขานุการ และการประชาสัมพันธ์ ปาริฉัตร เป็นคนเก่ง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก โดยเฉพาะการนำเสนอผลงานของสำนักงาน แก่คณะทูตหรือผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ปาริฉัตรจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอผลงานของสำนักงานอยู่เสมอ สิ่งที่ปาริฉัตร ได้แนะนำและแบ่งปันให้ผม จะเป็นเรื่องของเทคนิคการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจและคล้อยตามในสิ่งที่เรากำลังพูด การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน ตลอดจนการแต่งกายเมื่อต้องไปงานสังคมต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่ปาริฉัตรได้แบ่งปันให้ผมนี้ ผมได้นำกลับมาใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน ผมมีความมั่นใจและไม่เขินอายในขณะที่ต้องประสานงานกับอื่น และไม่ตื้นเต้นมากเกินควรเมื่อต้องนำเสนอผลงานของตนเองต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูง ปาริฉัตรนับเป็นต้นแบบการสวมบทเป็นนักขายให้แก้ตัวผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี