ความเห็น


​นางสาวศิริวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ID: 575740575-3 MBA KKU-BKK (Ex # Weekend รุ่น 14)

นางสาวศิริวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ID: 575740575-3

MBA KKU-BKK (Ex # Weekend รุ่น 14)

Sharing หัวข้อ “วิถีแห่งซุปเปอร์แมน”

Team Up กับสามคนไม่ธรรมดา

จากที่ได้เรียนรู้และลองพิจารณาตัวเองว่า อยากทำให้ความท้าทายเรื่อง การขายงาน กลายเป็นความสุข และได้ลองพิจารณาบุคคลที่สำคัญภายในองค์กร ถึง 3 คนไม่ธรรมดา ที่จะทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สรุปได้ดังนี้

1.ผู้เชื่อมต่อ (The Connector) & นักขาย (Salesman) วิเคราะห์ว่า เป็นคุณณพรรต พิมพ์พิพัฒน (กรรมการผู้จัดการ) บริษัทของข้าพเจ้าเอง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการผู้จัดการ อยู่ในแวดวงธุรกิจสื่อโฆษณามายาวนาน รู้จักของคนในวงการธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาหรือในหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นคนที่มีความรู้ ความชำนาญรอบด้าน อัธยาศัยดี เป็นที่รู้จักของหลายๆ คน หลายๆ องค์กร เมื่อเวลาที่ตัวดิฉันเอง มีปัญหาในเรื่องของการเข้าหาลูกค้า ขาดแคลนทรัพยากร ไม่รู้จะติดต่อลูกค้าเพื่อขายงานยังไง บางครั้งก็ติดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ เพราะไม่ค่อยรู้จักใครมากมายนัก ที่สำคัญ Connection ไม่ค่อยมี ก็ได้ไปปรึกษาปัญหา ท่านก็ได้พาไปหา พบปะ พูดคุย แนะนำและจะคอยช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานต่างๆ ให้ และท่านก็ยังคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้อย่างลึกซื้ง ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม อีกทั้งท่านยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจเสมอ

2.ผู้สั่งสมความรู้ (The Maven) วิเคราะห์ว่า เป็นคุณรัฐพนธ์ สุขสบาย (รองกรรมการผู้จัดการ) บริษัทของข้าพเจ้าเอง บุคคลดังกล่าวนี้ มีความรู้และความสามารถในด้านทำเลที่ตั้งป้าย ภาษีป้ายโฆษณาและซัปพลายเออร์ต่างๆ เนื่องจากว่าพี่เค้าทำงานและศึกษ้าด้านป้ายโฆษณา ทำเลที่ตั้งมาอย่างยาวนาน สามารถช่วยเป็น Center ของแผนกต่างๆ ช่วยให้งานภายในองค์กรมีการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในเชิงเทคนิกต่างๆ ให้กับน้องๆ ในองค์กรได้ดีอีกด้วย

3.นักขาย (Salesman) วิเคราะห์ว่า เป็น คุณหทัยรัตน์ กองแก้ว (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด) บุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการโน้มน้าวและตะล่อมลูกค้าเก่งมาก และพี่เค้าเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขาย และเค้าเป็นคนที่มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีการติดต่อประสานงานโดยตรงกับลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆ ทุกฝ่าย ทั้งในและนอกองค์กร ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งพี่เค้าสามารถที่จะจูงใจและสื่อสารให้ลูกค้านั้นเกิดการตัดสินใจได้ง่าย พี่เค้าจะมีวิธีการและคำพูดที่สามารถทำให้เราคล้อยตามได้ รวมไปถึงการทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน หรือขายงานอีกด้วย มีคำพูดหรือการกระทำที่พี่เค้าชอบพูดเพื่อให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนร่วมงาน คือ “ความพยายามของเราในวันนี้ จะนำความสำเร็จมาสู่เราในวันข้างหน้า”

ดังนั้นในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กร เราสามารถพัฒนาด้วยการคบหาและเรียนรู้จาก The Connector, Maven และ Salesman บุคคลที่สำคัญภายในองค์กร ทั้ง 3 คนที่ไม่ธรรมดา จะทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี