ความเห็น


นางสาวณภาภัช เพียรโป้ย รหัส 575740562-2 Ex.WE#14

นางสาวณภาภัช เพียรโป้ย รหัส 575740562-2 Ex.Weekend.14

Positive Psychology

วิถีแห่ง “ซุปเปอร์แมน”

ความท้าทายที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ คือจะทำอย่างไรให้งานที่ตนเองทำอยู่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเลขากรรมการผู้จัดการที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากตนเองเป็นหลานของเจ้าของบริษัทฯ จะได้รับคำสั่งหรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากกว่าพนักงานคนอื่นๆ เช่น ติดต่อ จัดหาสื่อป้ายโฆษณาบิลบอร์ด และ ป้ายโฆษณา LED รวมถึงจัดหารสื่อใหม่ๆ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบในการทำเอกสารขายเพื่อนำเสนองานลูกค้า และบางครั้งต้องไปประชุมกับเจ้านาย หรือไปแทนเจ้านายบางโอกาส ในขณะทำงานบางครั้งเราก็พบกับปัญหามากมายทำให้เราไม่มีความสุขในการทำงาน และบางครั้งเราจะทำงานได้ราบรื่นประสบความสำเร็จแต่เราเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายเรื่องงานไว้สูง คือ หากวันนี้ทำงานสำเร็จพรุ่งนี้จะต้องทำงานให้ได้ดีกว่าวันนี้ บางครั้งเราก็สับสนว่าจะทำอย่างไร แต่หลังจากได้เรียนเรื่อง Positive Psychology ก็ทำให้คิดถึงสามคนที่ไม่ธรรมดาที่จะสามารถช่วยงานเราได้ คือ

“The connector + The Maven + The Salesman = The Superman”

  • ผู้เชื่อมต่อ (The connector) ผู้เขียนเอง เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม ชอบท่องเที่ยว เข้ากับคนอื่นๆ ได้ดี ทำให้เป็นคนที่มีเพื่อนมาก รู้จักคนมากในหลายๆ วิชาชีพ และด้วยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบในตำแหน่งเลขากรรมการผู้จัดการ ในตำแหน่งนี้จะมีเลขา 2 คน แต่เพื่อนร่วมงานส่วนมากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือมากกว่า รวมถึงเจ้านายก็จะเรียกหาเรามากกว่า เช่น เจ้านายต้องการจะเปิดธุรกิจใหม่ ให้เราประสานเรื่องจดทะเบียนบริษัท ตนเองรู้จักเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนกระทั่งดำเนินงานให้เจ้านายเรียบร้อย, เจ้านายต้องการจะไปติดต่องานราชการ ก็แจ้งเราให้เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น จะซื้อที่ดิน เรารู้จักผู้ใหญ่ในกรมที่ดินก็เข้าไปประสานงานให้เจ้านาย และเจ้านายต้องการจะได้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อขึ้นป้ายโฆษณา เราก็ติดต่อกับเจ้าของพื้นที่เพื่อเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานในองค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด เมื่อได้รับบรีฟจากลูกค้าต้องการสื่อในต่างจังหวัด เช่น บิลบอร์ด และ ป้าย LED เรารู้จัก Suppliers ในหลายพื้นที่ก็ต้องทำหน้าที่ประสานงานมาให้ฝ่ายขายและจัดทำเอกสารขายส่งงานให้ฝ่ายการตลาด
  • ผู้สั่งสมความรู้ (The Maven) คุณรัฐพนธ์ สุขสบาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณามากที่สุดคนหนึ่งในองค์กรนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการตำแหน่งที่ตั้งป้ายโฆษณาให้มีความโดดเด่น เป็นที่จดจำได้ง่ายแก่ลูกค้า, เรื่องของกฎหมาย ภาษีป้ายโฆษณา เช่น การโฆษณาสินค้าแอลกอฮอล์จะต้องออกแบบอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกกฎหมาย เป็นต้น และพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง ให้คำแนะนำอย่างเต็มใจ ทำให้ตนเองได้รับความรู้จากคุณรัฐพนธ์ และได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
  • นักขาย (The Salesman) คุณณพรรต พิมพ์พิพัฒน กรรมการผู้จัดการ (เจ้านายของตนเอง) ท่านเป็นทั้งเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการผู้บริหารงานแต่ครั้งใดที่มีการประชุมงานกับลูกค้าท่านจะไปประชุมกับทีมการตลาดด้วยทุกงาน รวมถึงตนเองก็ได้ออกไปกับท่านด้วย ทำให้ได้รู้ว่าท่านมีการโน้มน้าวใจลูกค้าเก่ง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า จนลูกค้าส่วนใหญ่ไว้วางใจและตัดสินใจซื้องานจากเรา คำพูดเด็ดจากท่าน คือ “ไม่มีอะไรเกินความสามารถ ถ้าเรามีความพยายาม”
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี