ความเห็น 3045961

ชีวิตที่พอเพียง 2596. เกษตรกรกับห่วงโซ่อาหาร

เขียนเมื่อ 

อาหารท้องถิ่น
คือของกินคุณภาพมากคุณค่า
คือทางเลือกสำคัญกว่าราคา
คืออาหารคือยารักษากาย/ใจ