ความเห็น


สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน

สำหรับตัวเองคิดว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯในครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อว่าการทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมี "ทีม" และโครงการนี้เป็นการสร้างทีมที่ผสมผสานจากทุกคณะและส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทีมวิทยากรซึ่งมาให้ความรู้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ชัดเจนในเรื่องที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ตัวเอง ความรู้และประสบการณ์จากทางวิทยากรและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ได้รู้จักและเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะมีผู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ปฏิบัติมาแล้ว ผ่านการพิสูจน์ทดลองมาแล้ว เพียงแต่เราจะนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานของแต่ละบริบทที่เรารับผิดชอบอย่างไร ประเด็นที่โดนใจสุดๆคือ การวิเคราะห์ตนเองให้ชัดเจนแล้วนำประเด็นนั้นๆมาปรับปรุงและพัฒนา โดยผสมผสานกับสิ่งที่เอื้ออำนวยและไม่ซ้ำแบบใครๆ ค่ะ

ขอขอบคุณทีมบริหารของมหาวิทยาลัยและทีมวิทยากรของท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี