ความเห็น


สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

สิ่งที่เรียนรู้

เรียนรู้ว่า....แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจเท่านั้น แต่ความสำเร็จที่สำคัญขึ้นอยู่กับเจตคติของคนในองค์กรเป็นกลไกสำคัญ ที่จะต้องมองให้เห็นความจริงร่วมกัน (reality) และมุ่งไปที่ปลายทางของเป้าหมาย(relevance)ด้วยกัน วิธีการที่น่าสนใจคือ ม.ทักษิณควรคำนึงถึง "การสร้างมูลค่าเพิ่ม" "การบูรณาการคุณค่าทางปัญญา" และ"สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย" (value added,value creation, value diversity) ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ 1.ค้นหาตนเองอย่างซื่อสัตย์ 2.สร้างเครือข่าย 3.มีวิธีการ กระบวนการที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 4. ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและต่อเนือง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี