ความเห็น


หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาจารย์ ม.ทักษิณ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาการทำงานในอนาคต สิ่งที่ชื่นชอบจากการเข้าร่วมอบรม

  • กลไกในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ที่ต้องมาจากการสะสมทุน8 K’s และ 5 K’s ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและต้องใช้เวลาในการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
  • การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายสำหรับการทำงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation) ของมหาวิทยาลัยทำให้เห็นชัดเจนถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย โอกาส อุปสรรค แนวโน้มปัญหาในอนาคต ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การดำเนินงานที่รอบคอบตามหลักการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี