ความเห็น


สรุปภาวะผู้นำของบุคคลในองค์การจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างหรือผู้บริหารก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กรก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องเป็นแบบเดียวกันซึ่งพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับแล้วจะต้องเป็นไปตามหลักค่านิยมที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลเป็นกลุ่ม/ทีมหรือพวกเดียวกันด้วย ซึ่งบุคคลจะมีภาวะผู้นำได้ต้องเข้าใจว่าภาวะผู้นำมีความสำคัญและสร้างประโยชน์ได้อย่างไร การหมั่นฝึกฝนและการได้รับโอกาสให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้บุคคลผูกพันกับองค์การและเห็นชอบที่จะดึงสมรรถนะด้านภาวะผู้นำที่แฝงในตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น โดยทั้งคุณลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู้นำสามารถคิดด้วยตนเองได้ อาจศึกษาและลอกเลียนแบบจากตัวแบบที่่ดีที่มีอยู่มากมาย เช่น จากบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่ได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพในการพัฒนาองค์กรจนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ จากนักธุรกิจหรือนักบริหารในองค์การต่าง ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี