ความเห็น 3045017

โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559)

Diyaporn Wisamitanan
IP: xxx.28.66.1
เขียนเมื่อ 

ประเด็นโดนใจ: ด้านภาวะผู้นำ

ได้เรียนรู้ว่าการจะเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีหลายบุคลิก และสวมหมวกหลายใบในการปฎิบัติงานกับคนแต่ละสาขาอาชีพ ผู้นำที่ดีจะรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม ผู้นำสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จลุล่วง ทุกคนล้วนสามารถเป็นผู้นำได้ทั้งนั้น ถ้าฝึกฝนและใฝ่รู้