ความเห็น 3043510

เลิกเขียน GTKnow

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์เลือกได้ก่อนจะกดบันทึก เรามีสิทธิเลือกค่ะ