ความเห็น 3043285

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

8 ปีผ่านไป ผ่านน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54 จนถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าวิธีคิดของผมถูกต้องยั่งยืนครับ