ความเห็น 3043031

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์จันทวรรณ

-สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ

-สุข สมหวัง ในปีใหม่นี้นะครับอาจารย์..

-ขอบคุณครับ