ความเห็น 3042981

๓๖๒. ความฝันจะเป็นจริงได้..ต้องอาศัย ๒ ..ท

Preecha
IP: xxx.229.120.65
เขียนเมื่อ 

ชอบประโยคนี้ "รางวัลเป็นเพียงกำลังใจ แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหวัง

ผมคิดว่า "เป้าหมายปลายทางที่มุ่งหวัง คือ โรงเรียนบ้านหนองผือสร้างคนดีให้สังคม"