ความเห็น 3042756

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

อายุยืนมากๆเลยครับ

ปีใหม่ปีนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้คุณเพชรและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆครับ