ความเห็น 3042696

10 บันทึกแห่งปี (บันทึกที่ 5) หมออนามัยผู้มีหัวใจอ่อนโยน...เป็นบันทึกที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด...เท่าที่ผมเคยเขียนมา

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่แสงที่เขียนถึงนะครับ สำหรับพี่แสงแล้วพี่แสงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันให้ผมและทุก ๆ คนนะครับ