ความเห็น 3042652

ปีใหม่เข่า อย่าลืมผู้เฒ่า..เด้อ

เขียนเมื่อ 

ผู้เฒ่า คือ ผู้ให้ชีวิตกับเรา

คือบุพการี คือผู้มีคุณจ้ะ

บ่มีผู้เฒ่า ก็บ่มีหมู่เฮาในมื้อนี่