ความเห็น


ตอบคุณลีน่าเรื่องสิทธิเข้าประเทศฝรั่งเศสในสถานะนักเรียนของคนที่ถือหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติฝรั่งเศสและสัญชาติไทยพร้อมกันสองเล่ม

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10153823791283834

https://www.gotoknow.org/posts/598885

---------------

ข้อเท็จจริง

---------------

เมื่อสองปีก่อน คุณลีน่าเข้ามาในบันทึกเรื่อง “กม.ไทยห้ามคนไทยถือสองสัญชาติจริงไหม ?? เด็กลูกครึ่งต้องเลือกสัญชาติเมื่ออายุ ๒๐ ปีจริงหรือ ??” ซึ่งผู้บันทึกได้บันทึกไว้ใน www.gotoknow.org ดังปรากฏในลิงก์ IP: xxx.90.31.105 ดังต่อไปนี้ http://www.gotoknow.org/posts/259492?2916718

เธอมาเขียนว่า “สวัสดีค่ะอาจารย์ คือหนูเป็นลูกครึ่งค่ะ เกิดที่ประเทศฝรั่งเศส แต่มาอาศัยอยู่ไทยตั้งแต่เด็กๆ มี ๒ พาสปอต คือในปีนี้ หนูจะต้องไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้ว หนูจะซื้อตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน แต่มันต้องใช่วีซ่านักเรียนเท่านั้น แต่จะไปขอวีซ่านักเรียนก็กลัวไม่ผ่าน แต่จริงๆ เรามีพาสปอตไทย เราก็น่าจะมีสิทธิออกได้ใช่ไหมค่ะ พอเข้ามาอ่าน ก็สงสัยว่า เค้ายังให้ถือ ๒ พาสปอตอยู่รึป่าวค้ะ ถ้าไม่ให้ถือหนูควรไปแจ้งอะไรที่ไหนค้ะ หนูเกิดปี 2535 ค่ะ รบกวนช่วยตอนด้วยน้ะค้ะ จะไปกันยานี้แล้ว ทุกวันนี้ยังปวดหัวอยู่เลยค่ะ”

---------

คำถาม

---------

เมื่ออ่านดู เราก็จะพอเข้าใจได้ว่า เธออยากซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูก ซึ่งขายให้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ดูเธอจะสับสนไปหลายเรื่อง ผู้บันทึกไม่ได้ตอบในครั้งแรกที่อ่านเจอ แต่พอมาอ่านทบทวน ก็เลยคิดว่า ควรจะตอบเพื่อมิให้คนที่ถือสองสัญชาติมีความสับสนในลักษณะนี้

ประเด็นที่ควรจะตอบ ก็น่าจะเป็นดังนี้ (๑) คุณลีน่ามีสิทธิถือสองสัญชาติ กล่าวคือ ไทยและฝรั่งเศส หรือไม่ ? เพราะอะไร ? (๒) คนที่ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศสจะต้องร้องขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ ? และ (๓) เอกสารที่อาจใช้ในการแสดงตนเป็นนักเรียนเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับนักเรียนควรจะเป็นอย่างไร ?

---------

คำตอบ

---------

  • คุณลีน่ามีสิทธิถือสองสัญชาติ กล่าวคือ ไทยและฝรั่งเศส หรือไม่ ? เพราะอะไร ?
  • คนที่ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศสจะต้องร้องขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ ?
  • เอกสารที่อาจใช้ในการแสดงตนเป็นนักเรียนเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับนักเรียนควรจะเป็นอย่างไร ?

เมื่อคุณลีน่าเกิดในประเทศฝรั่งเศส จึงมีสิทธิในสัญชาติฝรั่งเศสโดยการเกิดโดยหลักดินแดน และเมื่อคุณมีบุพการีฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศส และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย คุณลีน่าจึงมีสิทธิในสัญชาติไทยและสัญชาติฝรั่งเศสโดยหลักสืบสายโลหิตไปพร้อมกัน และเมื่อปรากฏต่อไปว่า ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามการถือหลายหลายสัญชาติ ดังนั้น บุพการีจึงจัดการให้คุณลีน่าถือทั้งสองสัญชาติ ดังจะเห็นว่า คุณถือหนังสือเดินทางของทั้งสองประเทศ และแต่ละหนังสือเดินทางก็แสดงความเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง จึงสรุปว่า คุณลีน่าย่อมมีสิทธิในสองสัญชาติ และมีสิทธิที่จะใช้ทั้งสองสัญชาติ จึงได้รับการรับรองให้ถือสิทธิในทั้งสองสัญชาติ

โดยหลักกฎหมายการเข้าเมืองสากล คนชาติหรือสัญชาติมีสิทธิเข้าประเทศเจ้าของสัญชาติของตน และมีสิทธิอาศัยอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไข คุณลีซ่าจึงไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย เพราะคุณมีสถานะเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศส ในทางกลับกัน การห้ามคุณลีน่าเข้าประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลย หากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศสปฏิเสธการเข้าเมืองฝรั่งเศสของคุณ คุณก็อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต่อศาลปกครองฝรั่งเศสได้ การปฏิเสธสิทธิเข้าประเทศฝรั่งเศสที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

เมื่อสายการบินแสดงเจตนาที่จะขายตั๋วเครื่องบินให้แก่นักเรียนในราคาถูกนั้น หากเป็นคนต่างด้าวที่จะไปเรียนในประเทศฝรั่งเศส ก็น่าจะใช้วีซ่านักเรียนที่สถานกงสุลฝรั่งเศสแสดงในการซื้อตั๋วเครื่องบินได้ แต่ในกรณีคุณลีน่า ซึ่งถือสองสัญชาติ กล่าวคือ ทั้งไทยและฝรั่งเศส คุณจึงไม่ถูกถือเป็นคนต่างด้าวที่จะต้องถือวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส การแสดงความเป็นนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ก็อาจทำได้โดยเอกสารที่สถาบันการศึกษาในฝรั่งเศสตอบรับคุณลีน่าเข้าเรียนก็น่าจะได้

ในท้ายที่สุด การตอบคำถามนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ถือหลายสัญชาติมิใช่หรือ

฿313.00 -55.59%
฿2,018.00 -44.45%
฿59.00 -64.56%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี