ความเห็น 3041868

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลจริงในโรงเรียนค่ะ

"...คือ ..ไม่ต้องสั่งให้ลดหรอก ในเวลาปกติ ครูก็ไม่มีจะสอน ครูไม่เพียงพอ ครูเล่นเฟส เด็กก้มหน้า กันทั้งโรงเรียนอยู่แล้ว..."

หากมีโอกาสจะได้นำเรียน ท่านดร.กมล รอดคล้าย เจ้าของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ค่ะ