ความเห็น 3041731

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน : ว่าด้วยการถ่ายทอดความรู้ในมิติ "เรียนรู้คู่บริการ"

เขียนเมื่อ 

ลุ่มลึกเช่นเคยค่ะ อ.แผ่นดิน

หากได้นั่งเงียบ ๆ ทบทวนอยู่กับตัวเอง เขียนไว้ แล้วบอกเล่าสู่กันฟังทันใดหลังกิจกรรม

น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองแน่นอนค่ะ ^_,^