ความเห็น 3041720

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน : ว่าด้วยการถ่ายทอดความรู้ในมิติ "เรียนรู้คู่บริการ"

เขียนเมื่อ 

ครับ อ. ขจิต ฝอยทอง

ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงในบันทึกก็คือ...
เวที/กิจกรรมทำนองนี้ ประหนึ่งการรายงานหน้าชั้นเรียนของนิสิตนั่นเอง
เพียงแต่เปลี่ยนจากห้องเรียนจากมหาวิทยาลัยมาเป็นห้องเรียนในชุมชน
เปลี่ยนจากเพื่อนๆ นิสิตและอาจารย์ผู้สอนมาเป็นชุมชน -เท่านั้นเอง

ขอบคุณครับ