ความเห็น 3041578

โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening Thai Community with the Participation of Women and Youth in a Sustainable Community Radio in Thailand

เขียนเมื่อ 

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening the Network of Community Radio Leaders in Thailand.” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/12...