ความเห็น 3041537

สาธุการ โน้ตทางใน

คนรักษ์โขน
IP: xxx.122.4.52
เขียนเมื่อ 

ผมเคยต่อเพลงสาธุการทางระนาดกับคุณน้าภารโรงที่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งน่ะครับตอนนั้นอยู่ม.5 อายุ16-17ปีเอง เนื่องจากไม่มีครูสอนต่อเพลงนี้ได้ และผมก็ยังไม่ได้ครอบครูด้วย แต่ทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทำเล่นๆและยกมือไหว้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งก่อนซ้อม เนื่องจากน้าภารโรงท่านนี้ไม่ค่อยมีเวลาต่อให้ท่านเลยบันทึกใส่เทปคลาสเซทไว้ให้ผมมาเปิดฟังและต่อเองที่บ้าน จนสามารถตีเพลงนี้ได้ทันงานไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนพอดีครับ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะอวดว่าตัวเองเก่งแต่อย่างใด แต่ผมว่าการที่เราตั้งใจที่จะฝึกซ้อมจริงๆโดยที่ไม่มีครูสอนต่อให้ตลอดเวลา เราก็สามารถทำได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างใด และยังไม่เคยโดนพ่อแก่หรือครูบาอาจารย์ลงโทษจนปัจจุบันนี้ผมอายุ42ปีแล้วครับ ผมคิดว่าการนำมาเผยแพร่ในนี้ไม่เสียหายแต่อย่างใดเพราะคนที่สามารถเรียนรู้ได้ก็คือคนที่มีพื้นฐานมาก่อนและมีความเข้าใจและตั้งใจฝึกด้วยตัวเองจริงๆ จึงจะสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองครับ ส่วนคนที่เข้ามาเห็นโน๊ตเพลงสาธุการ คงไม่มีใครเอาไปตีเล่นหรอกครับ เพราะมันไม่ใช่เพลงสตริงวัยรุ่นทั่วไปที่เอาไปฝึกกันได้ง่า่ยๆและทำนองเพลงก็เหมือนจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
จากการฟังท่านอื่นบรรเลงเพลงสาธุการนี้ ท่อนกลางๆไม่เหมือนกับที่คุณน้าภารโรงท่านนั้นสอนผมเลย ผมคิดว่า เราควรมีโน๊ตดนตรีดีกว่าครับ เพราะจะได้สืบสานไปในทางเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนครับ