ความเห็น 3041521

วิชาพัฒนานิสิต (๒๒) : กระบวนการเรียนรู้ (โครงการ/กิจกรรมในฝัน)

เขียนเมื่อ 

ครับ Dr. Ple

ก็ยังเป็นการทดลอง ทำไปเรียนรู้ไป ปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาครับ
กระบวนการเรียนการสอนทำนองนี้ เรายึดแบบบันเทิงเริงปัญญา - เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครับ