ความเห็น 3041499

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เมื่อเด็กมีความตั้งใจจริงที่อยากผ่าน..เขาไม่ได้จริงๆกับวิชานั้น แต่ดูวิชาอื่นเขาผ่านก็เห็นควรให้ผ่าน อนาคตไม่ได้อยู่กับวิชานั้นวิชาเดียว..เขาอาจมีทักษะด้านอื่นก็ได้