ความเห็น 3041050

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ 

ผลพวง...ตามก้นอเมริกัน..(วิถีชีวิต)...กำลังเป็นปัญหาใหญ่หลวง...น่าเป็นห่วง...สังคมไทย..