ความเห็น 3040933

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

นับเป็นบทความทางวิชาการ ที่อ่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ จากมุมมองของครูโรงเรียนเล็กๆ ในระดับรากหญ้า(บ้านนอก) ที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับชื่อภาษาไทย..ลดทำไม ..ขณะที่ยังไม่ได้เพิ่ม..เด็กก็อ่านหนังสือไม่ออกอยู่แล้ว(ฮา) ทำไมไม่ปล่อยให้โรงเรียนเข้าพัฒนาไปตามศักยภาพและบริบทที่แตกต่างกัน ทำไมต้องทำเหมือนกันหมด..โรงเรียนใหญ่..เขาจะสู่ความเป็นเลิศก็ช่างเขา..โรงเรียนเล็กเขามี DLTV อยู่แล้ว หลังบ่ายสอง..ครูโรงเรียนเล็ก ๑ คนสอน ๒ ห้อง ไม่ต้องบอก..เขาก็ต้องพักและซ่อมเสริมเติมเต็ม..ชุมชนเล็กๆ..ก็หาครูภูมิปีญญายากเหลือเกิน ครูเองก็ไม่สันทัดทุกเรื่อง ถ้าเพิ่มเวลารู้ ผิดลู่ผิดเหลี่ยม สอบ NT และ oNET เจ๊งอีก...เพราะถ้าเรียนน้อย ข้อสอบ(วิเคราะห์)จะยิ่งยาก ครูุกังวลตรงนี้ ทำไมไม่ประกาศยกเลิก ONET แล้วให้เขตประเมินซะ ผมเชื่อว่า ปีนี้นำร่อง ปีหน้าปูพรมแน่นอน...คิดเร็วทำเร็ว ภายใน ๒ ปี คิดหลายเรื่องไม่สำเร็จสักเรื่อง เช่น อาเซียน ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ค่านิยม การอ่าน ป.๑ BBL..วันนี้สั่งให้ลด (ฮา) ครับ..ผมรับทราบนโยบาย แต่ไม่เคยให้ความสำคัญเลย เพราะผมมีโมเดลบริหารของผมเอง ที่รู้ว่าแค่ไหน ถึงจะเพียงพอ..โดยเฉพาะ ใช้การอ่านการเขียนเป็นเครื่องมือ..และจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความสุขของนักเรียน ความพอใจของลูกค้า(ผู้ปกครอง) มีช่วงเวลาพัก สำหรับนันทนาการ เพลงพื้นบ้าน มวยไทย ดนตรี และเกษตรพอเพียง เป็นห่วงแต่โรงเรียนเล็กๆ ที่ขาดบุคลากร..และชอบทำงานตามสั่ง..ไม่ได้วิเคราะห์นโยบาย จะกลายเป็นการศึกษาแบบวางยา..เด็กมีปัญหา จะไปกองรวมอยู่ที่มัธยม..เชื่อว่า การศึกษาที่แท้จริง จะยืดหยุ่นและเรียนรู้ในตัวเองอยู่แล้ว ...คือ ..ไม่ต้องสั่งให้ลดหรอก ในเวลาปกติ ครูก็ไม่มีจะสอน ครูไม่เพียงพอ ครูเล่นเฟส เด็กก้มหน้า กันทั้งโรงเรียนอยู่แล้ว...ขอบคุณนะครับและขออภัยที่พูดตรงๆ เพราะผมอยู่กับปัญหา มานานนับ ๑๐ ปี..ไม่มีความเชื่อมั่นในนโยบายเลยแม้แต่น้อย..