ความเห็น 3040741

สรุปเวทีถกแถลง เรื่อง การศึกษาสร้างสุข คนเมืองลุงครั้งที่ 1 (สภาการศึกษาพัทลุง)

เขียนเมื่อ 

ถ้าทำได้ ผมว่าจะเป็นการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งในประเทศนี้ ขอเอาใจช่วยนะครับ