ความเห็น 3040508

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทางพุทธฯ ว่า "คิดปรุงแต่ง" นะครับ ;)...