ความเห็น 3040146

หยาดน้ำฝน...หยดน้ำตา... เมื่อครูลานักเรียน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะอาจารย์แผ่นดิน คุณมะเดื่อก็ต้องขอบคุณอาจารย์

สำหรับน้ำไจไมตรีจิต และกำลังใจที่มีให้คุณมะเดื่อตลอดมานะจ๊ะ