ความเห็น 3040100

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ เพชรน้ำหนึ่ง

ขอบคุณมากหลาย ยินดีด้วยนะคะ ที่มีฟาง ฟางมีค่าดั่งทองคำ

สองปีที่ผ่านมา นำฟางไปตั้งกองปุ๋ยเกือบทั้งหมด เหลือห่มดินเล็กน้อย

ปีนี้ปรับใหม่ ไม่ตั้งกองปุ๋ย เปรียบเทียบได้ว่า เมื่อสองปีก่อนที่ใช้ฟางคลุมหนาไปเลยช่วยให้หญ้ารากลอย

ต่างจากหมักปุ๋ยมาบำรุงพืช เหลือฟางคลุมเพียงน้อย หญ้าก็พลอยลงรากลึกไปด้วย

(คลุมฟางหนาๆ อีกไม่ช้าไม่นาน ดินอุดมสมบูรณ์ ใช้มือใช้ไม้จิ้มหยอดเมล็ดได้เลยนะคะ ๕๕)