ความเห็น 3040072

โลกและชีวิต (175) : นิยามใจ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-บรรยายภาพได้อย่างอบอุ่น..

-ชอบภาพจาก"บ้านเกิด"นี้ครับ..