ความเห็น 304000

ท่านได้อะไรจากครูใหญ่

เขียนเมื่อ 

รักษาสุขภาพด้วยครับ  อย่างไรหากสุขภาพไม่ดีงานก็จะออกมาไม่สมบูรณ์  ด้วยความปราถนาดี