ความเห็น 3039239

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (์Nongreeprachanimit School English camp) 2558

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูมะเดื่อ

ผมรู้สึกแก่เลย

เมื่อนักเรียนมาเป็นครู 555