ความเห็น 3039209

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (์Nongreeprachanimit School English camp) 2558

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-กิจกรรมนี้เจอลูกศิษยฺ์เก่าด้วย

-เห็นภาพครูกะศิษย์แล้ว...น่าประทับใจ...

-เด็ก ๆ สนุกมากนะครับ

-ทีมเข้มแข็ง...สู้ ๆ

-ปีนี้อาจารย์ไปลอยกระทงที่ไหนมาหรือครับ?