ความเห็น 3037514

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ไปทำงานเป็นวิทยากรกระบวนการและใช้การระดมจิตใจด้วยค่ะ เห็นสองสถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพรสที่จัด ลปรร.และร้านอาหาร

มีเวลาก่อนกลับ ๑ ชั่วโมง หาที่แวะเที่ยวได้แล้ว แต่ปิดปรับปรุง …. สรุปว่าอดค่ะ