ความเห็น 3037098

กายภาพบำบัดชุมชน

หทัยชนก
IP: xxx.58.250.152
เขียนเมื่อ 

เรียน รศ. ปนดา เตชทรัพย์อมร

สวัสดีค่ะ พอดีหนูกำลังเริ่มทำงานกายภาพบำบัดในชุมชนค่ะ ต้องมีการเปิดแผนกใหม่ ยังไม่มีอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด อยากขอคำแนะนำและเอกสารตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการขอเปิดแผนกและการขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้าน หรือเอกสารต่างๆ แผนงานและตัวชี้วัด หรือเอกสารอื่นๆที่นำมาใช้ได้ค่ะ การเขียนแผนงาน การจัดการ การเขียนโครงการลงชุมชน การประเมินผล ตัวชี้วัด แบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนแบบเป็นรายชั่วโมง แบบประเมินความพิการ รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ

รบกวนส่งมาที่เมล [email protected]