ความเห็น


เรื่องที่ 351 ขอคิดด้วยคนเรื่องการถอดบทเรียน ดังนี้ 1. ข้อมูลใหม่คือ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 2. ความเป็นมาของเหตุการณ์คือคำอธิบายตั้งแต่วรรคที่1-วรรคที่ 9 3. ตัวชี้วัดที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จคือ การคมนาคมสะดวกมากขึ้น, มีบุคลิกเป็นมิตร, ต้อนรับเช้าและเย็น. เด็กจากตลาดมาเข้าเรียน (สัมภาษณ์เพิ่ม) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มีผลไหม) 4. ตัวชี้วัดเงื่อนไขความไม่สำเร็จ คือ ประชากรวัยเรียนลดลง มีครัวเรือนน้อย ครัวเรือนมีบุตรน้อย ครัวเรือนมีรายได้น้อย (ข้อมูลเหล่านี้เราแก้ไม่ได้) แต่นำมาใช้เป็นข้อมูลพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วย ชยันโตโมเดล ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ที่มีอยู่. 5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีใครบ้าง เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง. 6. กระบวนการถอดบทเรียนมีขั้นตอนอย่างไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี