ความเห็น 3037017

"ความเป็นจริงของชีวิต" …..สามารถเข้าใจได้

เขียนเมื่อ 

มีต้นไม้นี้มาฝาก..เจ้าค่ะ..จะใหญ่ได้แค่ไหน..ก็ล้มตายเข้าสักวัน...นะเจ้าคะ....