ความเห็น 3036902

แบบทดสอบ เรื่อง หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในภาษาไทย

ฝน
IP: xxx.55.83.212
เขียนเมื่อ 

คำว่า หนังสือ พยัญชนะต้นคือ ห,น ใช่มั้ยคะ