ความเห็น 3036539

KM ทันตแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘ @ หนองคาย (๔)

เขียนเมื่อ 

พื้นสีชมพู ใช่ค่ะพี่ฝน

นโยบายระหว่างกระทรวงศึกษาและสาธารณสุข มีมานานแล้วนะคะ พักหลังแผ่วไปเยอะค่ะ อ.ขจิต