ความเห็น 3036252

ภาพจากเรือพระ..ทำให้คิดถึงวันที่พระพุทธองค์พบเจอ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิตมากนะครับ ...กิเลส หากขาดสติแล้วน่ากลัวจริง ๆครับ

ขอบคุณ คุณมะเดื่อมากนะครับ

อาจารย์กุหลาบ มัทนา ครับ ผมพึ่งเคยเห็นเช่นกันครับ ทำให้ผมคิดถึงภาพที่พระพุทธอ งค์ ได้พบเจอ

ขอบคุณมากนะครับ