ความเห็น 3036184

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ที่หนองคาย ปีนี้ปีแรกค่ะ คนที่รอบเอวเกินจะต้องลดให้ได้ปีละอย่างน้อย ๒ เซนติเมตร

อ้อจึงชิงลดไปก่อนจะมีตัวชี้วัดออกมาบังคับค่ะ อิ อิ