ความเห็น 3036030

ที่สุดของชีวิต (1)

วิชิต อัศวภูมิ
IP: xxx.47.42.55
เขียนเมื่อ 

ที่สุดของชีวิต....จากคำถามในที่นี้น่าจะถามถึงแค่ชีวิตของมนุษย์ผมจึงขอแสดงความเห็นเอาไว้ตามความเข้าใจว่า...ที่สุดของชีวิตมนุษย์นั้นคือ"ธรรมชาติ3ปัจจัย2"นั่นคือ..การได้เกิด การดำรงชีวิตอยู่และการสูญสลายไปเมื่อหมดอายุขัยและปัจจัย2คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของชีวิต...ที่ผมกล่าวเช่นนั้นเพราะถ้าเมื่อใดที่มีการเกิดนั่นหมายถึงการได้เริ่มต้นเข้าสู่การมีชีวิตแล้วชีวิตนั้นจึงจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยปัจจัยสำคัญ2ด้านคือ"ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก"ของชีวิตนั้นๆซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายว่าปัจจัยทั้ง2ด้านนั้นมีอะไรบ้างและปัจจัยทั้ง2ด้านนี้เองที่จะมีผลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์แต่ละคนว่าควรมีวิถีในการดำรงอยู่เช่นใด..บางชีวิตเพรียบพร้อมบางชีวิตขาดแคลนแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์นั่นคือ"คำว่าพอดี"ซึ่งการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ก็อาศัยปัจจัย2ด้านเช่นเดียวกันกับการพัฒนาตัวเองของชีวิตและในระหว่างนั้นแต่ละชีวิตจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางหรือเป้าหมายใดก็ย่อมไม่เท่าเทียมกันในทางพฤตินัย นิตินัยและจิตนัยจนสุดท้ายนำไปสู่การสูญสลายไปของชีวิตชีวิตซึ่งก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้ง2ด้านนี้เช่นเดียวกันว่าควรจะสูญสิ้นลงเมื่อใด....โดยสรุปจากที่เห็นในแนวคิดของผมนี้หลายท่านอาจจะมองแตกต่างกันบางท่านอาจจะมองว่าการเกิดนั้นคือที่สุดของชีวิตแล้วเพราะเป็นสิ่งแรกที่นำพาหรือทำให้การมีชีวิตเกิดขึ้นจนนำมาสู่กฎของธรรมชาติ2อย่างหลังตามความหมายของคำว่าที่สุดของชีวิตของผมแต่บางท่านอาจจะมองว่าการดำรงอยู่ของชีวิตนั้นอย่างไรล่ะคือที่สุดของชีวิตเพราะเราได้ทำโน่นทำนี่อันเป็นทั้งสิ่งที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่นบางคนสำเร็จการศึกษาสูงสุดบางคนไร้การศึกษาบางคนร่ำรวยมหาศาลแต่บางคนยากจนแสนเข็ญบางคนทำงานดีมีหน้ามีตาในสังคมแต่บางคนไม่มีแม้ที่จะยืนในสังคมเหล่านี้อย่างไรล่ะคือที่สุดของชีวิตแต่หลายๆคนอาจจะมองว่า2อย่างที่กล่าวมามันไม่น่าจะใช่การสูญสลายไปของชีวิตนั้นน่าจะเป็นที่สุดของชีวิตเพราะทั้งชีวิตได้ผ่านกระบวนการทั้งสองมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นสิ่งสุดท้ายนี้จึงน่าจะเป็นที่สุดของชีวิตจริงๆซึ่งก็ไม่แปลกที่แต่ละคนจะเข้าใจหรือนิยามคำว่าที่สุดของชีวิตนั้นคืออะไร.??? สำหรับผมแล้ว "กฎของธรรมชาติ3ประการที่มีปัจจัย2ด้าน"จึงเป็นที่สุดของชีวิตสำหรับผม...วิชิต อัศวภูมิ..(30/10/2015)