ความเห็น 3035889

พรรษาที่ ๓๑

เขียนเมื่อ 

-กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

-สาธุ....