ความเห็น 3035824

พรรษาที่ ๓๑

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

ยาง กับวัดยางทอง คู่กัน

วันก่อนไปวัดแถวนาท่อม มีต้นยางหลายสิบต้น มีร่องรอยของการ เจาะขุดต้นยาง เพื่อเอาน้ำมันยาง

ก็ได้คุยให้เยาวชนฟังถึงอาชีพ ดั้งเดิม การทำน้ำยาง ซึ่งเป็นยุทธปัจจัย ในอดีต ที่ต้องใช้น้ำมันยาง

(มีโอกาสจะไปนมัสการ ครับ)