ความเห็น 3035419

ซาตานในรางวัล

เขียนเมื่อ 

จริงครับอาจารย์ นอกจากนี้ก็ป้ายประกาศว่าได้รับรางวัลอะไร นอกจากป้ายโรงเรียน ป้ายวิทยาลัย ป้ายคณะ เราทำทุกอย่างเพื่อแข่งขันเอารางวัล แม้แต่ส่วนหย่อมตามตึก ในความคิดของผมล้วนแต่ไร้สาระ ผมไม่เห็นสิ่่งเหล่านี้ในต่างประเทศ